Wojewódzkie Centrum Arbitrażu i Mediacji w Olsztynie

Zalety mediacji

Koszty postępowania mediacyjnego w konfrontacji z kosztami postępowania sądowego wypadają korzystniej (są znacznie mniejsze). Stanowi to jedną z wielu zalet mediacji.

Środowisko biznesowe, w jakim działają przedsiębiorcy, na pierwszym miejscu stawia pilne strzeżenie tajemnic handlowych, pozostawanie w harmonijnych relacjach z kontrahentami, dbałość o dobre imię firmy i skuteczne, a więc szybkie i w pełni skuteczne rozwiązania. Proces sądowy nie jest w stanie spełnić żadnego z tych warunków. Optymalnym rozwiązaniem staje się zatem mediacja.

Ponadto, mediacja jest znacznie krótsza od tradycyjnego postępowania sądowego, a jej strony  świadomie wypracowują formę ugody, co w konsekwencji przynosi wymierne korzyści biznesowe i społeczne obu stronom.

Mediator wspomaga prowadzenie dyskusji i negocjacji tak, by umożliwić uczciwe i sprawiedliwe rozwiązanie sporu. Dzięki temu, pozwala na uniknięcie stresu związanego z występowaniem w sądzie czy w roli powoda czy pozwanego.

Data stworzenia : 2018-10-08 12:49 Autor : camolsztyn@nowybip.pl Data publikacji : 2018-10-08 12:49 Osoba udostępniająca na stronie : camolsztyn@nowybip.pl Data ostatniej modyfikacji : 2018-10-09 13:29 Osoba modyfikująca : camolsztyn@nowybip.pl