Wojewódzkie Centrum Arbitrażu i Mediacji w Olsztynie

Punkt Obsługi Interesanta

Punkt Obsługi Interesantów jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-15.00 w czasie urzędowania Wojewódzkiego Centrum Arbitrażu i Mediacji w Olsztynie. Obsługuje interesantów zgłaszających się osobiście do siedziby Wojewódzkim Centrum Arbitrażu i Mediacji w Olsztynie bądź telefonicznie pod numerem telefonu: 89 519 03 47.

Kontakt z Wojewódzkim Centrum Arbitrażu i Mediacji w Olsztynie jest możliwy również drogą mailową. Adres e-mail: edyta(@)instytut.info.pl

Punkt Obsługi Interesantów udziela informacji, w szczególności:

  • informuje o Wojewódzkim Centrum Arbitrażu i Mediacji w Olsztynie.
  • kieruje do właściwych sal posiedzeń mediacyjnych.
  • informuje o sposobach składania skarg i wniosków.

Ponadto Punkt Obsługi Interesantów:

  • przyjmuje korespondencję składaną osobiście przez interesantów oraz
  • potwierdza jej wpływ do Wojewódzkiego Centrum Arbitrażu i Mediacji w Olsztynie.
  • udostępnia formularze mediacyjne;
  • zapewnia dostęp do elektronicznego tłumacza migowego dla osób głuchoniemych;
  • udostępnia podstawowe informacje o niektórych innych instytucjach, jak np. Ministerstwo Sprawiedliwości, Rzecznik Praw Obywatelskich, Naczelna Rada Adwokacka, Krajowa Rada Radców Prawnych, Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu, Trybunał Sprawiedliwości w Luksemburgu itp. oraz o podmiotach udzielających bezpłatnych porad prawnych.

Punkt Obsługi Interesantów nie udziela porad prawnych.

Punkt Obsługi Interesantów nie udziela informacji, które naruszyłyby obowiązujące przepisy prawa, w szczególności o ochronie danych osobowych
i o ochronie informacji niejawnych.

Data stworzenia : 2018-10-09 14:03 Autor : camolsztyn@nowybip.pl Data publikacji : 2018-10-09 14:03 Osoba udostępniająca na stronie : camolsztyn@nowybip.pl Data ostatniej modyfikacji : 2018-10-09 14:12 Osoba modyfikująca : camolsztyn@nowybip.pl