Wojewódzkie Centrum Arbitrażu i Mediacji w Olsztynie

Przebieg mediacji

Mediacja składa się zwykle z dwóch etapów:

  • spotkania wstępnego
  • właściwej mediacji.

W trakcie wstępnego spotkania informacyjnego mediator przedstawia stronom zasady mediacji, kwalifikuje dany problem do mediacji oraz odpowiada na pytania stron tak, aby mogły one podjąć decyzję o jej rozpoczęciu. Kiedy taką decyzję podejmą, uczestnicy wspólnie z mediatorem ustalają termin właściwego spotkania mediacyjnego lub też od razu - na tym samym spotkaniu - rozpoczynają pracę nad sprawami, których ma dotyczyć mediacja.

Właściwe sesje mediacyjne obejmują współpracę w zidentyfikowaniu głównych obszarów konfliktu i oczekiwań stron, a następnie zbadaniu dostępnych możliwości rozwiązań i pomocy w wyborze najkorzystniejszych dla obu stron.

Porozumienie wypracowane wspólnie w trakcie mediacji jest spisywane z pomocą mediatora przez uczestników i podpisywane przez strony.

Data stworzenia : 2018-10-08 12:49 Autor : camolsztyn@nowybip.pl Data publikacji : 2018-10-08 12:49 Osoba udostępniająca na stronie : camolsztyn@nowybip.pl Data ostatniej modyfikacji : 2018-10-09 13:30 Osoba modyfikująca : camolsztyn@nowybip.pl