Wojewódzkie Centrum Arbitrażu i Mediacji w Olsztynie

Oświadczenie o uruchomieniu CAM

Warszawa, 02.07.2018 r.

 

Oświadczenie o uruchomieniu Wojewódzkiego Centrum Arbitrażu i Mediacji

w Olsztynie


Beneficjent, Centralny Instytut Analiz Polityczno-Prawnych z siedzibą w Warszawie ( 02-777 ) przy ul. Cynamonowej 2/8, reprezentowany przez dr Pawła Drembkowskiego, pełniącego również funkcję Dyrektora Projektu Projekt „Centrum Arbitrażu i Mediacji na terenie województwa warmińsko-mazurskiego” realizowanego  w ramach Działania 2.17 Skuteczny wymiar sprawiedliwości w ramach Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, oświadcza, że w dniu 01. lipca 2018 roku utworzone zostało i rozpoczęło swoją działalność Wojewódzkie Centrum Arbitrażu i Mediacji w Olsztynie.

Data stworzenia : 2018-10-09 13:34 Autor : camolsztyn@nowybip.pl Data publikacji : 2018-10-09 13:34 Osoba udostępniająca na stronie : camolsztyn@nowybip.pl Data ostatniej modyfikacji : 2018-10-09 13:35 Osoba modyfikująca : camolsztyn@nowybip.pl