Wojewódzkie Centrum Arbitrażu i Mediacji w Olsztynie

Dnia 15.10.2019 oraz 16.10.2019, Wojewódzkie Centrum Arbitrażu i Mediacji w Olsztynie zorganizowało dwa ostatnie, z czterech planowanych Paneli dyskusyjnych dedykowanych Pracownikom Sądów, Prokuratur, Mediatorom, Absolwentom uczelni wyższych oraz Przedsiębiorcom. "Fora Wymiany Doświadczeń Mediacyjnych" odbyły się w Sądzie Okręgowym w Olsztynie, mieszczącym się przy ul. Dąbrowszczaków 44A. Celem Paneli jest wymiana doświadczeń, informacji oraz umiejętności między Uczestnikami reprezentującymi wymienione grupy. W związku z widocznymi zmianami cywilizacyjnymi, koniecznym jest znajdywanie nowych, przystających do obecnej rzeczywistości rozwiązań, co było możliwe na obu spotkaniach. Na panele składały się wystąpienia prelegentów, specjalizujących się w zakresie mediacji, które stanowiły wprowadzenie do poruszanej tematyki oraz dyskusji. Podczas wydarzenia wystąpili: SSO Jolanta Biernat-Kalinowska, Dr hab. Adam Zienkiewicz , Mediator Janusz Kaźmierczak oraz Mediator Anna Zielińska-Turek, Mediator Agnieszka Abramczyk oraz Doktorant Patryk Jarosz. Podczas Forum poruszone zostały między innymi następujące tematy:

Ugoda mediacyjna – przepisy, postępowanie i warunki zatwierdzenia przez sąd.

Paradygmat ewaluatywny i transformatywny w mediacji gospodarczej (art. 183 zn. 3a kpc) a skuteczność zawierania ugód.

Bezstronność i neutralność mediatora - dylematy praktyki mediowania w sprawach cywilnych i gospodarczych.

Praca mediatora- między teorią a praktyką.

Rola spotkań przed mediacyjnych w mediacji gospodarcze, rodzinnej, karnej.

Techniki stosowane przez mediatora/mediatorkę w mediacji gospodarczej.

Koszty mediacji – aspekty praktyczne oraz regulacje prawne z uwzględnieniem zmian wprowadzonych ustawą z dnia 04 lipca 2019r. o zmianie ustawy -Kodeks postępowania cywilnego i innych ustaw.

Transgraniczna mediacja gospodarcza na przykładzie Polski i Niemiec.

Skuteczny mediator/mediatorka gospodarczy/a. Perspektywa sądu, stron i pełnomocników.

E-mediacja jako innowacyjny sposób rozwiązywania konfliktów gospodarczych.

Standardy prowadzenia mediacji.

Wojewódzkie Centrum Arbitrażu i Mediacji wyraża wdzięczność wobec Prelegentów, za niezwykle wzbogacające wystąpienia oraz Uczestnikom za liczny i aktywny udział w Panelach. 


Ocena: 0 głosów Aktualna ocena: 0

Komentarze / 0

musisz zalogować się, aby dodać komentarz... → Zaloguj się | Rejestracja
Data wytworzenia: 2019-10-25 11:13 Autor: camolsztyn@nowybip.pl Data publikacji: 2019-10-25 11:13 Osoba udostępniająca na stronie: camolsztyn@nowybip.pl Data ostatniej modyfikacji: 2019-10-25 Osoba modyfikująca: camolsztyn@nowybip.pl
Data stworzenia : 2018-10-01 15:35 Autor : camolsztyn@nowybip.pl Data publikacji : 2018-10-01 15:35 Osoba udostępniająca na stronie : Data ostatniej modyfikacji : 2018-10-17 12:56 Osoba modyfikująca : camolsztyn@nowybip.pl